Аффиксаль морфема


Тулы санлы идентификатор 16.2.93.59
Атама -ГАн
Грамматик мәгънә Past participle : Причастие прошедшего времени
Алломорфлар
Исем Тулы санлы идентификатор Мисал Тәрҗемәсе
ган 16.2.93.59.1 бар-ган кеше ходивший человек
гән 16.2.93.59.2 кил-гән пришедший
кан 16.2.93.59.3 сук-кан ударивший
кән 16.2.93.59.4 тип-кән пинувший