Аффиксаль морфема


Тулы санлы идентификатор 16.2.52.34
Атама -ГАн
Грамматик мәгънә Past indefinite : Прошедшее результативное время
Алломорфлар
Исем Тулы санлы идентификатор Мисал Тәрҗемәсе
ган 16.2.52.34.1 бар-ган ходил
гән 16.2.52.34.2 кил-гән пришел
кан 16.2.52.34.3 сук-кан уда-рил
кән 16.2.52.34.4 тип-кән пинул