Аффиксаль морфема


Тулы санлы идентификатор 16.2.49.33
Атама -ДЫ
Грамматик мәгънә Past definite : Прошедшее категорическое время
Алломорфлар
Исем Тулы санлы идентификатор Мисал Тәрҗемәсе
де 16.2.49.33.2 кил-де пришел
ды 16.2.49.33.1 бар-ды ходил
те 16.2.49.33.4 кит-те ушел
ты 16.2.49.33.3 тап-ты нашел