Аффиксаль морфема


Тулы санлы идентификатор 16.2.6.3
Атама -ДАн
Грамматик мәгънә Ablative : Исходный падеж
Алломорфлар
Исем Тулы санлы идентификатор Мисал Тәрҗемәсе
дан 16.2.6.3.1 абый-дан баерак богаче брата
дән 16.2.6.3.2 тез-дән булды стало по колено
нан 16.2.6.3.5 урман-нан кайтты вернулся из леса
нән 16.2.6.3.6 идән-нән күтәрелде поднялся с пола
тан 16.2.6.3.3 агач-тан ясалган сделано из дерева
тән 16.2.6.3.4 биш-тән артык больше пяти