Квазиграммема


Жалпы бөлүм
Санариптик идентификатор (аныктагыч)
Корпусту белгилөөчү идентификатор PREC+PL
Типологиялык аталышы (Орусча) Аффикс упрашивания + Множественность
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү ) жана булагы (өзөгү) (Орусча)
Типологиялык аталышы (Англисче) Precative + Plural
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (Англисче)