Квазиграммема


Жалпы бөлүм
Санариптик идентификатор (аныктагыч) 7
Корпусту белгилөөчү идентификатор PROX_IMP
Типологиялык аталышы (Орусча) Близость к осуществлению
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү ) жана булагы (өзөгү) (Орусча)
Типологиялык аталышы (Англисче) Proximity to implementation
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (Англисче)