Квазиграммема


Жалпы бөлүм
Санариптик идентификатор (аныктагыч) 6
Корпусту белгилөөчү идентификатор SUDD
Типологиялык аталышы (Орусча) Внезапность
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү ) жана булагы (өзөгү) (Орусча)
Типологиялык аталышы (Англисче) Suddenness
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (Англисче)