Квазиграммема


Жалпы бөлүм
Санариптик идентификатор (аныктагыч) 5
Корпусту белгилөөчү идентификатор INTEN
Типологиялык аталышы (Орусча) Интенсив
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү ) жана булагы (өзөгү) (Орусча)
Типологиялык аталышы (Англисче) Intensive
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (Англисче)