Квазиграммема


Жалпы бөлүм
Санариптик идентификатор (аныктагыч) 87
Корпусту белгилөөчү идентификатор PUNCT
Типологиялык аталышы (Орусча) Пунктив
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү ) жана булагы (өзөгү) (Орусча)
Типологиялык аталышы (Англисче) Punctive
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (Англисче)