Квазиграммема


Жалпы бөлүм
Санариптик идентификатор (аныктагыч) 74
Корпусту белгилөөчү идентификатор PREM
Типологиялык аталышы (Орусча) Предостережение
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү ) жана булагы (өзөгү) (Орусча)
Типологиялык аталышы (Англисче) Premonitive
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (Англисче)