Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.15.18
Аталышы ГЫнА
Грамматикалык мааниси Limitive : Ограничительный падеж
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
генә 16.3.15.18.2 син генә только ты
гына 16.3.15.18.1 ул гына только он
кенә 16.3.15.18.4 теләк кенә только желание
кына 16.3.15.18.3 барсак кына если только пойдем