Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.*.17
Аталышы лА
Грамматикалык мааниси Intensifier : Интенсификатор
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
ла 16.3.*.17.1 барсын ла да пусть идет
лә 16.3.*.17.2 китсен лә да пусть уходит