Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.*.16
Аталышы ДА
Грамматикалык мааниси Intensifier : Интенсификатор
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
да 16.3.*.16.1 акча да бар и деньги есть
дә 16.3.*.16.2 килсә дә була может и придти
та 16.3.*.16.3 кояш та и солнце
тә 16.3.*.16.4 килдек тә киттек пришли и ушли