Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.69.*
Аталышы берүк
Грамматикалык мааниси Desiderative : Желательное наклонение
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
берүк 16.3.69.*.* булсын берүк лишь бы было