Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.*.*
Аталышы ичмаса
Грамматикалык мааниси Intensifier : Интенсификатор
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
ичмаса 16.3.*.*.*
ичмасам 16.3.*.*.*