Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.45.*
Аталышы түгел
Грамматикалык мааниси Negative : Отрицание
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
түгел 16.3.45.*.*