Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.44.*
Аталышы микәнни
Грамматикалык мааниси Interrogative-Mirative : Вопросительно-удивительная частица
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
микәнни 16.3.44.*.*