Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.5.*
Аталышы ич
Грамматикалык мааниси Intensive : Интенсив
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
ич 16.3.5.*.* килгән ич ведь пришел