Бөлүкчө


Толук санариптик идентификатор 16.3.102.*
Аталышы нчЫ
Грамматикалык мааниси Ordinal : Порядковое числительное
Алломорфтор
Аталышы Толук санариптик идентификатор Мисал Котормо
нче 16.3.102.*.2 1 нче
нчы 16.3.102.*.1 6 нчы