Объекттин концептти


Санариптик идентификатор 6376
Аталышы (Орусча) брюшная мышца
Аталышы (Англисче) abdominal muscle
Гипероним skeletal muscle : скелетная мышца
Гипонимдер