Объекттин концептти

Ab : Ав

Санариптик идентификатор 5034
Таксономический код [5037, 5025, 4997, 4996, 5039, 4856, 3, 1]
Аталышы (Орусча) Ав
Аталышы (Англисче) Ab
Гипероним Jewish calendar month : Еврейский календарный месяц
Гипонимдер