Объекттин концептти

Abaidullin : Абайдуллин

Санариптик идентификатор
Таксономический код [40189, 5132, 5127, 5041, 5072, 4914, 3, 1]
Аталышы (Орусча) Абайдуллин
Аталышы (Англисче) Abaidullin
Гипероним surname : фамилия
Гипонимдер
Связанные корневые морфемы
Башкир
Абайдуллин (Имя собственное)