Объекттин концептти

abbot : аббат, архимандрит

Санариптик идентификатор 2461
Таксономический код [2461, 2462, 2385, 2074, 19, 13, 11, 2, 1]
Аталышы (Орусча) аббат, архимандрит
Аталышы (Англисче) abbot
Гипероним religious leader : религиозный лидер
Гипонимдер
Связанные корневые морфемы
Азербайжан
abbat (Зат атооч)
Башкир
аббат (Зат атооч)
архимандрит (Зат атооч)
Чубаш
аббат (Зат атооч)
Кырым татар
аббат (Зат атооч)
Казак
аббат (Зат атооч)
аббатисса (Зат атооч)
поп (Зат атооч)
Кумык
аббат (Зат атооч)
Кыргыз
аббат (Зат атооч)
архимандрит (Зат атооч)
Татар
аббат (Зат атооч)
архимандрит (Зат атооч)
Түрк
başrahip (Зат атооч)
başkeşiş (Зат атооч)
Өзбек (Кириллица)
аббат (Зат атооч)
Связанные многословные названия
Түрк
başrahip - abbot : аббат, архимандрит