Объекттин концептти

Abasin : абазинец

Санариптик идентификатор 2304
Таксономический код [2304, 2279, 2276, 2076, 2074, 19, 13, 11, 2, 1]
Аталышы (Орусча) абазинец
Аталышы (Англисче) Abasin
Гипероним Russian : россиянин
Гипонимдер
Связанные корневые морфемы
Азербайжан
abazin (Зат атооч)
Башкир
абазин (Зат атооч)
Чубаш
абазин (Зат атооч)
Карачай балгар
абазалы (Зат атооч)
Хакас
абазинец (Зат атооч)
Кыргыз
абазин (Зат атооч)
Ногой
абаза (Зат атооч)
Татар
абазин (Зат атооч)
Өзбек (Кириллица)
абаза (Зат атооч)
Связанные многословные названия
Башкир
абазин ир-аты - Abasin : абазинец