Объекттин концептти

abacus : счёты, счеты

Санариптик идентификатор
Таксономический код [19427, 10644, 10645, 5651, 5652, 15, 11, 2, 1]
Аталышы (Орусча) счёты, счеты
Аталышы (Англисче) abacus
Гипероним calculator : калькулятор
Гипонимдер
Связанные корневые морфемы
Башкир
счет (Зат атооч)
счёт (Зат атооч)
Чубаш
шăрçа (Зат атооч)
шут (Зат атооч)
Кырым татар
чёткю (Зат атооч)
Казак
есепшот (Зат атооч)
Ногой
счёт (Зат атооч)
Татар
счет (Зат атооч)
счёт (Зат атооч)
чут (Зат атооч)
Өзбек
cho't (Зат атооч)
Связанные многословные названия
Кырым татар
сайы чёткюси - abacus : счёты, счеты