Объекттин концептти

abdominal breathing : брюшное дыхание

Санариптик идентификатор
Таксономический код [13093, 13090, 13091, 9925, 7, 2, 1]
Аталышы (Орусча) брюшное дыхание
Аталышы (Англисче) abdominal breathing
Гипероним breathing : дыхание
Гипонимдер