Грамматикалык категория


Жалпы бөлүм
Типологиялык аты (Орусча) Персональность
Типологиялык атоо булагы (Орусча)
Типологиялык аты (Англисче) Personality
Типологиялык атоо булагы (Англисче)
Тилдик бөлүм: Татар
Улуттук аталыш Персональлек
Улуттук аталыштын булагы (өзөгү) Башкаручы затны алмашлык (лексик чара) яки тартым кушымчасы белән белдерү грамматик зат категориясенә карамый, бәлки киң мәгънәдә аңлашыла торган п е р с о н а л ь л е к дигән функциональ семантик категориягә карый: М и н б а р ы п , б е р а з у т ы р г а ч , Кә­рим дә кайтты. // Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. М.З. Зәкиев. – Тулыландырылган 2 нче басма. – Казан: ТӘһСИ, 2016. – Т. II. – 432 б. - С. 173.
Улуттук аталыштын автору Әлфия Галиева