Грамматикалык категория


Жалпы бөлүм
Типологиялык аты (Орусча) Финитность
Типологиялык атоо булагы (Орусча)
Типологиялык аты (Англисче) Finiteness
Типологиялык атоо булагы (Англисче)
Тилдик бөлүм: Татар
Улуттук аталыш
Улуттук аталыштын булагы (өзөгү)
Улуттук аталыштын автору Әлфия Галиева