Грамматикалык категория


Жалпы бөлүм
Типологиялык аты (Орусча) Оценочность
Типологиялык атоо булагы (Орусча)
Типологиялык аты (Англисче) Estimation
Типологиялык атоо булагы (Англисче)
Тилдик бөлүм: Татар
Улуттук аталыш
Улуттук аталыштын булагы (өзөгү)
Улуттук аталыштын автору Әлфия Галиева