Дериватема

Collective : Собирательное числительное

Жалпы бөлүм
Типологиялык аталышы (Орусча) Собирательное числительное
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү ) жана булагы (өзөгү) (Орусча) Собирательные числительные имеют обобщающее значение нескольких объектов в одно целое: четверо (друзей), трое (из Простоквашино), семеро (козлят). Обычно в тюркских языках собирательные числительные образуются от числительных, обозначающих целые числа, с помощью аффиксов, например, тат.: биш 'пять' — бишәү 'пятеро' (рабочее определение).
Типологиялык аталышы (Англисче) Collective
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (Англисче)
Санариптик идентификатор (аныктагыч) 104
Корпусту белгилөөчү идентификатор COLL
Тилдик бөлүм
Улуттук аталышы (Татар) Җыю саны
Улуттук аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (орусча) (Татар) Җыю саны микъдар саны нигезенә -ау/-әү кушымчасы кушылып ясала һәм ничәү? соравына җавап бирә: икәү, бишәү, унау һ.б. Татар телендә -ау/-әү кушымчалары, норма буларак, беренче дистә (1 дән алып 10 га кадәр) саннарга гына ялгана. Уннан соңгы саннарда җыю төшенчәсе микъдар саны формасы белән белдерелә. Мәсәлән: у н а у идек, инде хәзер у н б и ш булдык. Җыю саннарының төп мәгънәсе микъдар төшенчәсен җыеп, җы- елма итеп күрсәтүдән гыйбарәт. // Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. М.З. Зәкиев. – Тулыландырылган 2 нче басма. – Казан: ТӘһСИ, 2016. – Т. II. – 432 б. - С. 74