Дериватема

Distributive : Разделительное числительное

Жалпы бөлүм
Типологиялык аталышы (Орусча) Разделительное числительное
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү ) жана булагы (өзөгү) (Орусча) Разделительные числи­тель­ные используются для обозна­че­ния количественно однородных групп, на которые распределено данное множе­ство («по два», «по три»). // Лингвистический энциклопедический словарь // Гл. Ред. В.Н. Ярцева. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. - 709 с. - С. 582.
Типологиялык аталышы (Англисче) Distributive
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (Англисче)
Санариптик идентификатор (аныктагыч) 103
Корпусту белгилөөчү идентификатор DISTR
Тилдик бөлүм
Улуттук аталышы (Татар) Бүлем саны
Улуттук аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (орусча) (Татар) Бүлем саны микъдар саны нигезенә -ар/-әр/-шар/-шәр/-ышар/ -ешәр кушымчасы ялганып ясала һәм ничәшәр? соравына җавап бирә: дүрт+әр, биш+әр, җиде+шәр, сиксән+ешәр, туксан+ ышар һ.б. Мисаллардан күренә ки, кушымчаның -ар/-әр варианты – тартык­лардан соң, -шар/-шәр варианты – сузыклардан соң ялгана, -ышар/-ешәр варианты исә сиксәнешәр, туксанышар сүзләрендә генә әйтелә. Кушма саннарда бүлем саны күрсәткече соңгы компонентка гына ялгана: кырык бишәр, йөз илле бишәр, йөз туксанышар һ.б. // Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. М.З. Зәкиев. – Тулыландырылган 2 нче басма. – Казан: ТӘһСИ, 2016. – Т. II. – 432 б. - С. 75.