Дериватема

Ordinal : Порядковое числительное

Жалпы бөлүм
Типологиялык аталышы (Орусча) Порядковое числительное
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү ) жана булагы (өзөгү) (Орусча) Порядковые числи­тель­ные (напри­мер, «пятый») обозна­ча­ют порядковые номера, присва­и­ва­е­мые предметам или явлениям в процессе счёта. // Лингвистический энциклопедический словарь // Гл. Ред. В.Н. Ярцева. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2002. - 709 с. - С. 382.
Типологиялык аталышы (Англисче) Ordinal
Типологиялык аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (Англисче)
Санариптик идентификатор (аныктагыч) 102
Корпусту белгилөөчү идентификатор ORD
Тилдик бөлүм
Улуттук аталышы (Татар) Тәртип саны
Улуттук аталыштын сыпаттамасы (сүрөттөлүшү) жана булагы (өзөгү) (орусча) (Татар) Тәртип саны микъдар саны нигезенә -нчы/-нче/-ынчы/-енче аффиксы кушылып ясала һәм ничәнче? соравына җавап бирә: икенче кеше, унынчы көн һ.б. Кушма һәм тезмә формалы микъдар саннарыннан ясалганда, тәртип саны күрсәткече -нчы/-нче/-ынчы/-енче соңгы компонентка гына ялгана: егерме бишенче, ике мең биш йөз илленче. -нчы/-нче кушымчасы фәкать саннарга гына ялгана. Ул башка сүз төркемнәре өчен хас түгел. Уртанчы сүзе генә бу кагыйдәдән чыгарма булып тора: у р т а н ч ы кыз, у р т а н ч ы малай, у р т а н ч ы бала. Семантик яктан -нчы/-нче кушымчалы сан табигый санау тәрти- бендә урнашкан предметларның эзлеклелеген күрсәтә, һәм бу эзлек­лелек предметларның төп билгесе булып аңлашыла. // Татар грамматикасы: өч томда / проект җит. М.З. Зәкиев. – Тулыландырылган 2 нче басма. – Казан: ТӘһСИ, 2016. – Т. II. – 432 б. - C. 73