Дейктик


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) каждый из
Аталышы (Англисче) each of
Связанные корневые морфемы
Татар
бер-берсе (Местоимение)