Дейктик


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) сам с
Аталышы (Англисче) himself with
Связанные корневые морфемы
Татар
үз-үзе (Местоимение)