Дейктик


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) всякому
Аталышы (Англисче) to anything
Связанные корневые морфемы
Татар
аңа-моңа (Местоимение)