Дейктик

since when : с каких пор

Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) с каких пор
Аталышы (Англисче) since when
Связанные корневые морфемы
Башкир
ҡасандан (Местоимение)
Чубаш
хăçантанпа (Местоимение)
Кыргыз
качантан (Местоимение)
качантадан (Местоимение)
Татар
кайчаннан (Зат атооч)