Дейктик


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) некто, кто-то
Аталышы (Англисче) someone
Связанные корневые морфемы
Азербайжан
birisi (Местоимение)
Башкир
кемдер (Местоимение)
берәү (Местоимение)
кемсә (Зат атооч)
кемһәнә (Местоимение)
кешекәй (Зат атооч)
Чубаш
такам (Местоимение)
пĕрерĕш (Местоимение)
пĕри (Местоимение)
тахăшĕ (Местоимение)
тахшин (Местоимение)
Кырым татар
бириси (Местоимение)
кимдир (Местоимение)
бири (Местоимение)
Гагауз
ki̇msä (Местоимение)
Казак
біреу (Местоимение)
Ногой
бирев (Местоимение)
Татар
кемдер (Местоимение)
мән (Местоимение)
кайберләре (Местоимение)
кемсә (Местоимение)
кайберәүләр (Местоимение)
фәлән (Зат атооч)
Түрк
ahat (Местоимение)
Связанные многословные названия
Кырым татар
бир адам