Дейктик


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) один из
Аталышы (Англисче) one of
Связанные корневые морфемы
Башкир
бере (Зат атооч)
Кырым татар
бириси (Местоимение)
Татар
берсе (Местоимение)