Дейктик


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) те
Аталышы (Англисче) those
Связанные корневые морфемы
Чубаш
нимпе (Местоимение)
пĕри (Местоимение)
пĕрре (Местоимение)
пĕрчĕ (Местоимение)
пулин (Местоимение)
та (Местоимение)
тахăшĕ (Местоимение)
тахшин (Местоимение)
тем (Местоимение)
темшĕн (Местоимение)
Казак
анау (Местоимение)
Татар
шулар (Местоимение)