Дейктик


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) ничто
Аталышы (Англисче) nothing
Связанные корневые морфемы
Чубаш
ăна-кăна (Местоимение)
ним (Местоимение)
Казак
ештеме (Местоимение)
Татар
пшик (Местоимение)
берни (Местоимение)
һични (Местоимение)
бернәрсә (Местоимение)
һичнәрсә (Местоимение)
Связанные многословные названия
Азербайжан
heç(heç nə)
Башкир
бер кем дә түгел
бер ни ҙә
бер нәмә лә
бер нәмә лә түгел
һис бер нәмә
һис ни
һис нәмә
Кырым татар
бир шей
Ногой
бир зат та
бир затка да
Түрк
hiç bir şey