Дейктик


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) мы (мест.)
Аталышы (Англисче) we
Связанные корневые морфемы
Азербайжан
biz (Местоимение)
Башкир
беҙ (Местоимение)
Чубаш
тăватсăмăр (Местоимение)
эпир (Местоимение)
эпĕр (Местоимение)
Кырым татар
биз (Местоимение)
Казак
біз (Местоимение)
Кыргыз
биз (Местоимение)
Ногой
биз (Местоимение)
Татар
без (Местоимение)
Түрк
biz (Местоимение)
Өзбек
biz (Местоимение)