Коммуникатив


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) хи-хи-хи
Аталышы (Англисче) hee hee hee
Связанные корневые морфемы
Башкир
и-һи-һи (Звукоподражательное слово)