Коммуникатив


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) ну и ну
Аталышы (Англисче) how about that
Связанные корневые морфемы
Башкир
ай-бай (Междометие)
ай-бай-бай (Междометие)