Коммуникатив


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) хоп
Аталышы (Англисче) hop
Связанные корневые морфемы
Татар
һоп (Междометие)