Коммуникатив


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) ежели же
Аталышы (Англисче) even
Связанные корневые морфемы
Татар
әгәренки (Союз)