Коммуникатив

bite! : фас

Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) фас
Аталышы (Англисче) bite!
Связанные корневые морфемы
Татар
өс-өс (Междометие)