Коммуникатив


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) эхма
Аталышы (Англисче) Oh dear
Связанные корневые морфемы
Башкир
их (Междометие)
Татар
ихма (Междометие)