Коммуникатив


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) о, боже
Аталышы (Англисче) Oh my God
Связанные корневые морфемы
Татар
сөбханалла (Междометие)