Коммуникатив


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) аминь
Аталышы (Англисче) amen
Связанные корневые морфемы
Башкир
амин (Наречие)
Кырым татар
амин (Междометие)
Түрк
amin (Междометие)