Коммуникатив


Санариптик идентификатор
Аталышы (Орусча) неужели
Аталышы (Англисче) really
Связанные корневые морфемы
Башкир
китсе (Междометие)
китсәле (Междометие)
китһәнә (Междометие)
Татар
китсәнә (Междометие)
китче (Междометие)